AKCJA "poranek nie w swoim łóżku..."

 
 

 
 

ZAPRASZAMY

do poszukiwania informacji

o kolejnych spacerach

na naszej stronie i na łamach Gazety Wyborczej
 

 

Organizatorem akcji „poranek nie w swoim łóżku” jest Pracownia Projektowania Wnętrz ALTA, patronat medialny nad akcją prowadzi Gazeta Wyborcza.

               <<   AKCJA          <<   STRONA GŁÓWNA