AKCJA "poranek nie w swoim łóżku..."

 
 Akcja „poranek nie w swoim łóżku” skierowana jest do wszystkich osób pragnących z bliska zaznajomić się z najnowszą architekturą miasta Płocka oraz poznać problemy, z którymi musieli zmierzyć się ich autorzy na etapie projektowania. 
Uczestnikiem przedsięwzięcia może być osoba, która odpowie poprawnie na pytanie konkursowe i zakwalifikuje się do grona 30stu zwiedzających. Zwycięską grupę stanowić będą osoby biorące udział w konkursie wraz z ich ewentualnymi osobami towarzyszącymi.
Każdy uczestnik ma prawo zabrać ze sobą jedną osobę towarzyszącą.
O zakwafilikowaniu decyduje kolejność wpłynięcia poprawnej odpowiedzi, a zwycięzcy zostaną powiadomieni indywidualnie.


               <<   AKCJA          <<   STRONA GŁÓWNA