BUDOWNICTWO - Doradztwo techniczne

 
 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom Inwestora oraz coraz bardziej złożonym procesom inwestycyjnym, pomagamy Zamawiającemu w każdym etapie realizacji:

  • uczestniczymy w przygotowaniu dokumentacji przetargowej oraz SIWZ

  • sporządzamy harmonogramy do wniosków o dotację na dofinansowanie zadań ze środków UE

  • konsultujemy posiadane przez Zamawiającego rozwiązania projektowe

  • aktualizujemy projekty oraz dostosowujemy do aktualnie obowiązujących przepisów wraz z uzyskaniem stosownych decyzji zezwalających na prowadzenie prac

  • sporządzamy i aktualizujemy kosztorysy inwest.

  • wykonujemy okresowe kontrole obiektów

  • wykonujemy ekspertyzy i badania robót już zrealizowanych wraz ze wskazaniem na wady techniczne i przyczyny ich powstania

  • wykonujemy audity przebiegu całego procesu inwestycyjnego dla robót zrealizowanych lub trwających

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    <<   O FIRMIE          <<   BUDOWNICTWO          <<   WNĘTRZA          <<   KONTAKT          <<   STRONA GŁÓWNA